associació

Propera reunió


Aquestes son algunes de les nostres activitats:
Escolta, recerca, reproducció i intercanvi de llavors, serveis i tècniques; participació en fires i altres contexts de difusió; cooperació amb altres entitats amigues, reunions i treball associatiu; iniciatives gastronòmiques...

Contacteu-nos. Podem sembrar pegats.

Junta directiva

President
Josep Lluís Sabatés Ibáñez
Tresorera
Núria Escrig González
Secretària
Gisela Mir Viader
Vocal, relacions amb productors
Quino Ortí Iglesias
Vocals, fires i events
Claudia Nieto Masó
Ricard Alcojor Bernardo
Vocal, comunicació
Josep Maria Pi Faura