associació

Properes reunions

Dilluns 9 de juliol, 18.30h, hort de l'Espelt

Diumenge 16 de setembre

Dilluns 12 de novembre

Diumenge 13 de gener


Aquestes son algunes de les nostres activitats:
Escolta, recerca, reproducció i intercanvi de llavors, serveis i tècniques;
participació en fires i altres contexts de difusió;
cooperació amb altres entitats amigues;
reunions i treball associatiu;
iniciatives gastronòmiques...

Contacteu-nos. Podem sembrar pegats.

Junta directiva

President
Josep Lluís Sabatés Ibáñez
Tresorera
Núria Escrig González
Secretària
Gisela Mir Viader
Vocal, relacions amb productors
Quino Ortí Iglesias
Vocals, fires i events
Claudia Nieto Masó
Ricard Alcojor Bernardo
Vocal, comunicació
Josep Maria Pi Faura