nous tallers

Anotació

Presentem dues noves propostes per als tallers pràctics a l’hort de l’Espelt que es realitzaran dins l’ambit de la VII edició de la fira Lliga’t a la Terra,
Santa Eulàlia de Ronçana, 16 d’abril de 2016

12 fesbombes13 el sol la clau

16 d’abril de 2016

Anotació

Lliga’t a la Terra
16 d’abril de 2016
setena edició

venda de planter de tomàquet de varietats antigues locals
tallers d’horticultura
gastronomia

Recuperació de varietats hortícoles locals

Enllaç

Reproduïm llavors d’hortalisses antigues i tradicionals per alimentar els nostres horts d’autoconsum.
Considerem que és important reproduir per garantir la continuïtat i l’autonomia dels nostres horts i dotar-los de la valuosa llavor, lliure d’apropiacions genètiques i patents innecessàries.
Conservem llavors d’hortalisses antigues i tradicionals perquè el manteniment de la biodiversitat enforteix i enriqueix la vida dels nostres horts.
Si prenem una llavor, fruit de la selecció acurada dels nostres avantpassats durant moltes generacions, la sembrem perquè desperti en una terra fèrtil, que ha trigat segles a formar-se, la reguem amb aigua dolça, filtrada minuciosament en un llarg recorregut, i n’obtenim un aliment sa, que ens vincula fortament amb la natura, gairebé sense adonar-nos en, de manera natural, haurem après de la terra treballant amb la terra.

Recuperació de varietats antigues

http://www.el9nou.cat/noticies_v_0/40793/rescat-llavors-antigues-varietats-horticoles-locals