qui som

Associació Llavors Orientals
Recuperació de llavors agràries tradicionals del Vallès
Fa uns trenta anys vam començar a cercar i conservar llavors i varietats d’hortalisses antigues aprofitant que una petita però notable part dels hortolans locals sortosament les conservava.
L’origen, com sempre, ve dels hortolans, que són qui han conservat i ens han donat les llavors i els coneixements que hi ha al voltant del seu conreu i, fins i tot, en ocasions, del seu consum, el que s’anomena etnobotànica.
Destaquem davant de tot l’Etern Verdaguer, hortolà professional amb extraordinaris coneixements del camp, de la natura i de la vida. Aquest va ésser el fonament involuntari ja fa uns 40 anys enrere.
Més endavant, l’aparició de l’Ester Cases amb el seu treball de recerca de llavors, ens va posar sobre la pista que existien diversos grups en el país que estaven implicats en aquesta tasca. Tot seguit, va aparèixer la Marisa Pelaez del Montseny que també estava fent aquesta feina en el seu entorn, això va propiciar una mini trobada berenar amb la Núria Martinez de Caldes i la Gemma Safont de Gallecs. De seguida es va ampliar el grup a través de les coneixences de cadascú. De tot això deu fer més de vint d’anys, aproximadament.
I per què volem les llavors antigues i no altres llavors?
Perquè les llavors antigues están arrelades al territori i és la nostra pagesia qui les ha adaptat, les ha donat nom i aplicacions alimentàries i són una part de la nostra identitat cultural, agrària i gastronòmica.
Aquest llegat representa una biodiversitat que és patrimoni de tots, i entre tots hem de conservar-la.